Zubni implanti

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Dental-Implants-chattanooga-tnZubni implant predstavlja zamenu za izgubljeni zub i uvrće se u kost vilice da bi vremenom srastao sa njom. Napravljen je od titanijuma i idealan je za pacijente koji imaju dobru oralnu higijenu, a izgubili su jedn ili više zuba iz različitih razloga (trauma, parodontopatija, neuspešno lečenje).

Prednost zubnih implanata ogleda se u tome što ukoliko nedostaje jedan zub, izbegava brušenje susednih zuba koje je neophodno za izradu mosta i popounjavanja praznog prostora. Time se čuvaju prirodni zubi, a nadoknadjuje se estetski nedostatak . Takodje predstavlja jedinu mogućnost dobijanja fiksnog protetskog rada kod pacijenata sa totalnom bezubosti. Takvi pacijenti ne moraju više da nose totalne proteze koje nekada mogu biti vrlo teške za nošenje i prihvatanje, pogotovo ako su loši uslovu za izradu proteza.

Zubni implati se mogu ugraditi u gotovo svim slučajevima: kada nedostaje jedan zub, više zuba, kao i u nedostatku svih zuba.

Kandidati za ugradnju implanata su svi pacijenti sa dobrim opštim i oralnim zdravljem, pri čemu je oralna higijena bitan faktor. Neophodan uslov za ugradnju je dovoljna količina kao i kvalitet vilične kosti sa kojim implant srasta.

 

Da li je ugradnja implanata bolna?

Ovo je najčešće pitanje naših pacijenata. Sam procedura je potpuno bezbolna i izvodi se u lokalnoj anesteziji. Blag bol se javlja 2-3h nakon intervencije i prolazi primenom analgetika (najčešće su dovoljna 2 ili 3). Takodje se savetuje primena hladnih obloga dva naredna dana.

Održavanje oralne higijene je izuzetno važno, kao i redovne kontrole. Neposredno nakon tretmana, naši pacijenti dolaze na periodične kontrole da bi se pratilo stanje zuba i desni oko implanata, kao i da bi se na vreme otklonile eventualne neželjene pojave.